1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
 2. Fundatorem nagród jest „Pizzeria Zakątek” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
 3. Konkurs organizowany jest od 4 grudnia 2017 r. do końca sezonu łyżwiarskiego.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie na odwrocie paragonu uprawniającego do skorzystania z lodowiska lub na odwrocie karnetu imienia i nazwiska uczestnika konkursu oraz wrzucenie go do przygotowanej urny.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć również osoby niepełnoletnie posiadające dokument ze zdjęciem.
 6. Losowania odbędą się na lodowisku dnia 30.12.2017 r., 31.01.2018 r., 28.02.2018 r. i w ostatni dzień sezonu łyżwiarskiego o godz. 20.00.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwać będzie trzyosobowa komisja.
 8. Odbiór nagród nastąpi po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.
 9. Warunkiem odbioru nagrody jest korzystanie z lodowiska w trakcie losowania.
 10. W przypadku nieobecności osoby wylosowanej, komisja będzie losować kolejnego laureata.
 11. Lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej www.osir.goleniow.pl.
 12. W każdym miesiącu zostaną rozlosowane trzy nagrody:
  • I nagroda- czteroosobowy bon na pizzę rodzinną w pizzerii „Zakątek”,
  • II nagroda- 5-godzinny karnet na lodowisko,
  • III nagroda- jedno wejście dla czteroosobowej rodziny na lodowisko.
 13. Nagród nie będzie można wymienić.
 14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25 , 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04, tel. 91 407 15 02, tel. kom. 601 967 194 (pn-pt po godz. 16.00, sb-nd w godz. 10.00-20.50)
e-mail: osir@osir.goleniow.pl • www.osir.goleniow.pl