1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
2. Fundatorem nagród jest „Pizzeria Zakątek” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
3.Konkurs organizowany jest od 02 grudnia 2019 r. do końca sezonu łyżwiarskiego.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie na odwrocie paragonu uprawniającego do skorzystania z lodowiska lub na odwrocie karnetu
imienia i nazwiska uczestnika konkursu oraz wrzucenie go do przygotowanej urny.
5.W konkursie mogą uczestniczyć również osoby niepełnoletnie posiadające dokument ze zdjęciem.
6.Losowania odbędą się na lodowisku dnia 30.12.2019 r., 31.01.2020 r., 29.02.2020 r. i w ostatni dzień sezonu łyżwiarskiego o godz. 20.00.
7.Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwać będzie trzyosobowa komisja.
8.Odbiór nagród nastąpi po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.
9.Warunkiem odbioru nagrody jest korzystanie z lodowiska w trakcie losowania.
10.W przypadku nieobecności osoby wylosowanej, komisja będzie losować kolejnego laureata.
11.Lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej www.osir.goleniow.pl
12.W każdym miesiącu zostaną rozlosowane trzy nagrody:
– I nagroda- czteroosobowy bon na pizzę rodzinną w pizzerii „Zakątek”
– II nagroda- 5-godzinny karnet na lodowisko
– III nagroda- jedno wejście dla czteroosobowej rodziny na lodowisko.
13.Nagród nie będzie można wymienić.
14.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych
na potrzeby konkursu (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. U. UE L. z 2016, Nr 119, str. 1).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25 , 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 21 04, tel. 91 407 15 02, tel. kom. 601 967 194 (pn-pt po godz. 16.00, sb-nd w godz. 10.00-20.50)
e-mail: osir@osir.goleniow.pl • www.osir.goleniow.pl